::  Quiz z wiadomości o zającu :

 1. Jak nazywają się tylne nogi zająca?

skoczki
skoki
cewki
strugi

2. W jakiej porze żerują zające?

tylko w dzień
tylko w nocy
wieczorem i wczesnym rankiem
tylko wieczorem

3. Okres godowy zająca to:

cieczka
toki
marcowanie
parkoty

4. Ile maksymalnie miotów (urodzeń) może w roku dać samica zająca?

tylko 1
2
3
4

5. Czy samce zająca (gachy) w czasie godów toczą boje o samice?

tak
nie 

6. Ciąża u zająca trwa:

16 dni
32 dni
42 dni
52 dni

7. Czy możliwe jest odróżnienie w lesie samca zająca od samicy?

tak
nie

8. Które z twierdzeń nie jest prawdziwe?

zające nie lubią terenów podmokłych.
samica zająca bardzo troskliwie i długo opiekuje się młodymi.
poza okresem godowym zające żyją samotnie.
"marczaki" to młode zające urodzone w marcu

9. Czy ubarwienie zająca żyjące w lesie jest jaśniejsze od zająca żyjącego w warunkach polnych ?

tak
nie
 

10. Czy to prawda, że zając śpi z otwartymi oczami?

nie
tak

 

 

Strona główna

 

***

 © 2001-2018 Ryszard Łosiniecki