::  Quiz z wiadomości o słonce :

 1. Która z odpowiedzi jest prawidłowa?

słonka nie występuje w Polsce
słonka jest w Polsce ptakiem przelotnym i lęgowym
słonka jest w Polsce ptakiem rodzimym
słonka tylko przelatuje nad terytorium Polski

2. Biotopem - naturalnym środowiskiem słonki są:

suche trawiaste równiny
wilgotne lasy liściaste i mieszane w pobliżu naturalnych zbiorników wodnych
lasy iglaste oddalone od zbiorników wodnych
słonka dobrze czuje się w każdych warunkach terenowych

3. Odgłosy wydawane przez samca słonki w czasie toków to:

chrapanie
charczenie
psykanie
piskanie

4. Kiedy słonka przylatuje na nasze tereny?

luty-marzec
marzec-kwiecień
kwiecień-maj
na początku czerwca

5. Czy w upierzeniu samiec słonki różni się od samicy?

tak
nie 

6. Gdzie słonka zakłada gniazda?

wysoko na gałęziach drzew
w kępach sitowia na wodzie
w pustych dziuplach 
między korzeniami drzew w niewielkich wgłębieniach ziemi

7. Jak zachowuje się samiec słonki w okresie gniazdowania?

wysiaduje jaja na przemian z samicą
bierze udział tylko w wychowywaniu piskląt
nie bierze udziału w wysiadywaniu jaj i wychowywaniu piskląt
asystuje samicy podczas wysiadywania jaj i przynosi jej pożywienie

8. Typowe pożywienie słonki stanowią:

żołędzie, nasiona świerku i sosny
trawy i nasiona chwastów
ryby i żaby w zbiornikach wodnych
dżdżownice, muchy, larwy i wszelkie owady

9. Które twierdzenie jest prawdziwe?

samica słonki znosi 4 jaja i wysiaduje je przez 22 dni
samica słonki znosi 6-8 jaj i wysiaduje je przez 36 dni
 

10. Ciężar dorosłej słonki to:

0,35 kg
0,65 kg

 

 

Strona główna

 

***

 © 2001-2018 Ryszard Łosiniecki