::  Quiz z wiadomości o sarnie :

 1. Jak nazywa się samica sarny?

sarenka
łania
koza
sarnina

2. "Perły" u sarny to:

oczy
drobne guzki na powierzchni poroża
zakończenie raciczek
wilgotne otwory nosowe

3. Ciąża u sarny trwa:

120 dni,
165 lub 285 dni.
180 dni,
220 dni

4. Jak nazywa się poroże sarny?

wieniec
rogi
parostki
łopaty

5. Czy sarna zmienia "suknię" - sierść?
nigdy
raz w roku
dwa razy w roku

6. Stada saren to:

rudle
chmary
watahy
sfory

7. Okres godowy sarny ma miejsce:

tylko lipiec - sierpień
tylko listopad - grudzień
lipiec - sierpień oraz listopad - grudzień
marzec - kwiecień

8. Które z twierdzeń  jest prawdziwe?

ruja u saren ma charakter monogamiczny.
rogacz towarzyszy sarnie-samicy przez cały czas trwania ciąży.
sarny mają woreczek żółciowy.
kozioł nosi to samo poroże przez całe życie

9. Czy samica sarny ma poroże?

tak
nie
 

10. Prawidłowe nazewnictwo odnóg w porożu sarny to:

opierak, oczniak, nadoczniak, 
odnoga przednia , grot, odnoga tylna.
odnoga przednia, odnoga tylna, korona
oczniak, opierak, grot

 

 

 

Strona główna serwisu

 

 

 

 

 

 © 2001-2004 Ryszard Łosiniecki