::  Quiz z wiadomości o piżmaku :

 1. Piżmak pochodzi z:

Azji
Afryki
Ameryki Północnej
Ameryki Południowej

2. Ogon piżmaka stanowi:

30 - 40% długości tułowia
40 - 60% długości tułowia
70 - 80% długości tułowia
100% długości tułowia

3. Który twierdzenie jest prawdziwe?

piżmak ma ogon podobny do bobra
kończyny tylne piżmaka są dwukrotnie większe od przednich
piżmak nie toleruje zanieczyszczonych wód
laktacja (karmienie mlekiem) u piżmaka trwa 8 tygodni

4. W warunkach europejskich piżmaki dają w ciągu roku:

1 miot
2 mioty
3 mioty
4 mioty

5. Czy piżmak robi zapasy pokarmu na zimę?

tak
nie 

6. Ciąża u piżmaka trwa:

16 dni
29 dni
36 dni
42 dni

7. Piżmaki prowadzą:

dzienny tryb życia
nocny tryb życia

8. Które z twierdzeń nie jest prawdziwe?

piżmaki są głownie roślinożerne.
młode piżmaki rodzą się ślepe.
piżmaki nie są atakowane przez takie pasożyty jak wszy, pchły, kleszcze.
piżmaki mogą przemieszczać się 150 km w dół rzek

9. Piżmak może spędzić pod wodą w czasie nurkowania:

do 2 minut
do 4 minut
do 10 minut
powyżej 15 minut
 

10. Czy piżmak posiada pomiędzy palcami błony ułatwiające pływanie?

tak
nie

 

 

Strona główna

 

***

 © 2001-2018 Ryszard Łosiniecki