::  Quiz z wiadomości o łysce :

 1. Kiedy przylatuje łyska?

w marcu
w kwietniu
w maju
w czerwcu

2. Gdzie łyska składa jaja?

w opuszczonych dziuplach
w dołkach ziemnych w pobliżu wody
wśród trzciny i sitowia na wodzie
na gałęziach drzew w pobliżu zbiorników wodnych

3. Wylęg jaj u łyski następuje:

po 2 tygodniach
po 3 tygodniach
po 5 tygodniach
po 6 tygodniach

4. Ile przeciętnie jaj składa łyska w swoim gnieździe:

4
6
10
15

5. Czy pisklęta łyski są zagniazdownikami?

tak
nie 

6. Pożywieniem łyski są:

tylko rośliny
tylko pokarm zwierzęcy
głównie rośliny z niewielkim udziałem pokarmy zwierzęcego
głównie pokarm zwierzęcy z niewielkim udziałem pokarmy roślinnego

7. Czy samiec łyski wysiaduje jaja?

tak
nie

8. Które z twierdzeń nie jest prawdziwe?

łyska cały czas przebywa w wodzie.
łyska potrafi nurkować.
wieczorem łyska lubi polatać nad zbiornikiem w którym bytuje.
głównym pokarmem łyski jest pokarm roślinny

9. Czy błony między palcami nóg u łyski są takie same jak u kaczki ?

tak
nie
 

10. Czy łyska zimuje również w Polsce?

nie
tak

 

 

Strona główna

 

***

 © 2001-2018 Ryszard Łosiniecki