::  Quiz z wiadomości o kuropatwie :

 1. Teren najchętniej zamieszkiwany przez kuropatwy to:

lasy iglaste
lasy mieszane i liściaste w otoczeniu urodzajnych pól
suche pola uprawne przeplatane kszakami
podmokłe tereny przy zbiornikach wodnych

2. Samiec kuropatwy różni się od kuropatwy kury:

wielkością i kolorem dzioba
upierzeniem skrzydeł od góry
zakończeniem lotek

3. Ciężar dorosłej kuropatwy to:

około 250 g
około 0,4 kg
około 0,8 kg
około 1,2 kg

4. Wysiadywanie jaj przez kuropatwę do momentu wyklucia to:

około 16 dni
24-25 dni
30-32 dni
około 36 dni

5. Bardzo młode kuropatwy żywią się głównie:

nasionami zbóż
owadami 

6. Która twierdzenie jest prawdziwe?

kogut kuropatwy nie interesuje się stadem i przebywa samotnie
kuropatwy bardzo lubią zmieniać miejsce bytowania
zwykle stado kuropatw prowadzi kogut
kuropatwy poza okresem lęgowym żyją gromadnie

7. Czy po zniszczeniu gniazda z jajami kury kuropatwy znoszą jaja drugi raz?

tak
nie

8. Które z twierdzeń nie jest prawdziwe?

stare kuropatwy maja okrągłe lotki.
młode kuropatwy mają czarne dzioby.
kuropatwy żerują w dzień.
kura kuropatwy składa jaja w marcu - kwietniu 

9. Gdzie kuropatwa zakłada gniazdo?

w dziuplach drzew
we wgłębieniach na ziemi
w gęstych zaroślach na wysokości ok. 30 cm nad ziemią
w konarach drzew liściastych
 

10. Czy kogut kuropatwy jest troskliwym rodzicem?

tak
nie

 

 

Strona główna

 

***

 © 2001-2018 Ryszard Łosiniecki