::  Quiz z wiadomości o dzikich kaczkach :

 1. Która z dzikich kaczek jest największa?

krzyżówka
cyranka
głowienka
czernica

2. Kiedy przylatują do nas dzikie kaczki?

w lutym
na początku marca
w kwietniu
w maju

3. Jak długo kaczka wysiaduje jaja (średnio dla wszystkich gatunków)?

2 tygodnie
3-4 tygodnie
około 35 dni
48 dni

4. Po jakim czasie młode kaczki zaczynają już latać (średnio dla gatunków)?

po 3 tygodniach
4-8 tygodnie
po 3 miesiącach
po 4 miesiącach

5. Czy kaczor (samiec) bierze udział w wylęgu i wychowaniu młodych?

tak
nie 

6. W okresie lęgowym kiedy samice siedzą na jajach:

samce asystują i są w pobliżu
samce wysiadują jaja na przemian z samicami
samce gromadzą się w stada a później ukrywają się w szuwarach gdzie wypierzają się 

7. Która z dzikich kaczek odlatuje na zimowiska najwcześniej?

podgorzałka
głowienka

8. Które z twierdzeń jest prawdziwe?

kaczki są tylko roślinożerne.
upierzenie samic jest bardziej kolorowe od upierzenia samców.
dzikie kaczki zakładają również gniazda w dziuplach drzew daleko od wody.
kaczki latają z prędkością ponad 80 km/godz

9. Które kaczki są w Polsce "łownymi"?

krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica
krzyżówka, cyranka, płaskonos, podgorzałka
 

10. Która z dzikich kaczek jest najmniejsza?

głowienka
cyraneczka

 

 

Strona główna

 

***

 © 2001-2018 Ryszard Łosiniecki