::  Quiz z wiadomości o jeleniu :

 1. Jak nazywa się okres godowy jelenia?

bekowisko
rykowisko
bukowisko
ruja

2. Jak nazywa się stado jeleni?

wataha
kierdel
sfora
chmara

3. Kto prowadzi stado jeleni?

najstarszy byk
najmłodszy byk
łania licówka
nie ma reguły

4. Jak nazywa się poroże jelenia?

wieniec
rogi
parostki
łopaty

5. W jakich miesiącach przychodzą na świat młode jelenie?

maj - czerwiec
lipiec - sierpień
sierpień - wrzesień
wrzesień - pażdzienik

6. Dorosły jeleń byk zrzuca swoje poroże:

grudzień - styczeń
luty - marzec
kwiecień - maj
pażdziernik - listopad

7. Okres godowy jeleni ma miejsce:

w maju i czerwcu
lipcu i sierpniu
od połowy września do połowy poździernika
na przełomie listopada i grudnia

8. Które z twierdzeń nie jest prawdziwe?

jeleń jest przeżuwaczem.
jeleń jest zwierzyną płową.
jeleń jest parzystokopytny.
jeleń jest wszystkożerny

9. Jelenia byka z 6 odnogami na jednej i 5 na drugiej tyce nazywamy:

jedenastakiem
dwunastakiem
szóstakiem
piątakiem

10. Prawidłowe nazewnictwo odnóg na tyce wieńca jelenia od dołu ku górze to:

opierak, oczniak, nadoczniak, korona
oczniak, nadoczniak, opierak, korona
nadoczniak, oczniak, opierak, korona
opierak, nadoczniak, oczniak, korona

 

 

Strona główna serwisu

 

 

 © 2001-2012 Ryszard Łosiniecki