::  JARZĄBEK (Tetrastes bonasia) ::

 

      
Jak wygląda jarząbek?

 

  Jarząbek ma upierzenie niejednolite, rdzawo-popielate w białe i czarne plamki. Podbrzusze prawie białe, skrzydła i grzbiet brunatno-rdzawe z białymi plamkami i czarnym falowaniem. Kogut ma czarne podgardle i na głowie czubek. Dziób krótki, czarny. Nad okiem niewielkie, czerwone korale. Cieki upierzone do 2/3 skoku. Ogon na końcu z biało-czarnym paskiem. Samica jest podobnie upierzona, różni się jedynie tym, że podgardle ma białe z rdzawym odcieniem i ciemnymi plamkami; upierzenie jej ma barwy mniej żywe, bardziej szare. Jarząbek ma długość około 45 cm, ogon 13 cm, rozpiętość skrzydeł do 50 cm i masę do 0,5 kg.    W jakich warunkach terenowych przebywa jarząbek?


Jarząbek jest ptakiem leśnym. Zamieszkuje lasy równinne i zbocza górskie, lubi szczególnie lasy dzikie i spokojne. Spotkać go można na brzegach starodrzewia, wśród gęstych świerków lub na mokradłach porośniętych brzozą i olszyną. W Polsce występuje w Karpatach.. Jarząbek lata niechętnie, lot ma szybki i zwinny, ale krótki.

 


Czym żywi się jarząbek?

Jarząbek żywi się owadami, liszkami, nasionami, owocami, głównie brzozy i olchy, jagodami i pączkami drzew oraz młodymi roślinami.

Kiedy są lęgi jarząbków?

W kwietniu - maju kura znosi 9-12 jaj różowych, brązowo nakrapianych, a następnie wysiaduje je przez 21-25 dni. Młode szybko dorastają i już w drugim tygodniu dobrze latają. Kura znosi jaja w dobrze ukrytych miejscach w głębi krzaków, wśród korzeni luty innych zarośli. Jarząbki żyją parami.

 

 


 

Jak i kiedy poluje się na jarząbki?

 

Na jarząbki wolno polować na jesieni. Polowanie z uwagi na mały stan ilościowy tego ptaka odbywa się tylko w przypadkowym spotkaniu lub przy okazji innego polowania. Stosowane jest polowanie na wab w okresie pozornych toków jesiennych. Dziczyzna jarząbka jest jadalna i bardzo smaczna.

 

 

 


 

 

Quiz dotyczący jarząbka


 

   
       

Strona główna

 

***

 © 2001-2018 Ryszard Łosiniecki