::  Quiz z wiadomości o dziku :

 1. Dziki są zwierzyna gromadną i żyją w:

w sforach
w chmarach
w watahach
w rudlach

2. Kły umieszczone w dolnej szczęce dzika samca to:

grandle
fajki
szable
strugi

3. Który ze zmysłów dzika jest najsłabszy:

wzrok
słuch
węch
wszystkie są na tym samym poziomie

4. Jak nazywa się okres godowy u dzika?

bukowisko
parkoty
huczka
świniowisko

5. Kto prowadzi stado dzików?

odyniec
locha 

6. Która odpowiedź zawiera określenia dotyczące tylko dzika?

rapety, chwost, badyle, gwiazd
tabakiera, pancerz, szpile, słuchy
racice, cewki, fajki, szable
suknia, pancerz, słuchy, gały

7. Tarcza z otworami nosowymi na zakończeniu ryja dzika to:

gwizd
tabakiera

8. Które z twierdzeń nie jest prawdziwe?

przelatki to dziki w 2 roku życia.
pełny rozwój fizyczny osiągają dziki w 5-6 roku życia.
długość ciała dojrzałego dzika to 150-180 cm.
locha prosi się po 3 tygodniach od zapłodnienia

9. Kiedy stare odyńce przebywają w stadzie dzików ?

zawsze
tylko w okresie godów
podczas żerowania
od początku  godów do wyproszenia się przez lochy
 

10. Kiedy dziki najchętniej żerują?

przed zachodem słońca
w nocy

 

 

Strona główna

 

xxx

 © 2001-2018 Ryszard Łosiniecki