::  Quiz z wiadomości o danielu :

 1. Jak nazywa się okres godowy daniela?

bekowisko
rykowisko
bukowisko
cieczka

2. W jakich warunkach terenowych żyje daniel?

lasy iglaste
lasy mieszane i liściaste
podmokłe łąki
pola uprawne

3. Gdzie następuje "krycie" danieli - łań?

na wzniesieniach terenu
we wcześniej wykopanych wgłębieniach przez daniela- byka
na otwartej przestrzeni
nie ma reguły

4. Jak nazywa się poroże dorosłego daniela?

wieniec
rogi
parostki
łopaty

5. W jakich miesiącach przychodzą na świat młode daniele?

kwiecień - maj
czerwiec -lipiec
sierpień - wrzesień
wrzesień - pażdzienik

6. Jak nazywają się uszy danieli?

słuchy
stercze
łyżki
sęki

7. Okres godowy danieli ma miejsce:

w maju i czerwcu
od połowy września do połowy października
od połowy października do połowy listopada
na przełomie listopada i grudnia

8. Które z twierdzeń  jest prawdziwe?

daniel jest rodzimym gatunkiem w Polsce.
waga ciała łani daniela jest o połowę mniejsza niż daniela-byka.
daniel jest nieparzystokopytny.
daniel jest wszystkożerny

9. Czy daniel - byk ma grandle?

tak
nie
 

10. Prawidłowe nazewnictwo odnóg w łopacie daniela od dołu ku górze to:

opierak, oczniak, nadoczniak, łopata
oczniak, nadoczniak, opierak, łopata
oczniak, opierak, korona
oczniak, opierak, łopata

 

 

Strona główna

 

xxx

 © 2001-20018 Ryszard Łosiniecki