::  Quiz z wiadomości o czapli siwej :

 1. Kolonie lęgowe czapli to:

czapliska
gniazdowiska
czaplowiska
czaplińce

2. Czaple budują swoje gniazda:

na wysokich drzewach
na wysepkach w sitowiu
bezpośrednio na trawie
w trzcinie

3. Jaja czapli są koloru:

pomarańczowego
białe nakrapiane
niebiesko zielone
szare

4. Czapla wysiaduje jaja:

2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
6 tygodni

5. Samica czapli różni się od samca:

ubarwieniem piór
wielkością i mniejszym czubem
długością dzioba
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

6. Czapla siwa jest:

ptakiem prawnie chronionym
ptakiem łownym z okresem ochronnym
szkodnikiem bez okresu ochronnego 

7. Rozpiętość skrzydeł czapli dochodzi do:

60 cm
100 cm
170 cm
200 cm

8. Które z twierdzeń  nie jest prawdziwe?

czapla jest bardzo żarłoczna.
samica czapli jest mniejsza od samca.
czapla buduje gniazda zawsze bardzo blisko wody.
czaple odlatują na zimę

9. Czy samiec czapli wysiaduje jaja wspólnie z samicą?

tak
nie
 

10. Młode czaple zaczynają latać po:

2 tygodniach
4-5 tygodniach
6-7 tygodniach
9 tygodniach

 

 

Strona główna serwisu

 

osób odwiedziło strony tego serwisu

 © 2001-2013 Ryszard Łosiniecki