::  Quiz z wiadomości o łysce :

 1. Cietrzew bytuje w:

jednogatunkowych lasach świerkowych
terenach lesistych, krzaczastych i podmokłych, zarośniętych brzeziną i olszyną
zwartych jednowiekowych lasach

2. Cietrzewie żyją w stadach:

przez cały rok
tylko zimą
do wczesnej jesieni
od kwietnia do czerwca

3. Cietrzew zakłada gniazda:

wysoko na drzewach
w dziuplach drzew
na krzakach i we wgłębieniu ziemi
na wysepkach w terenie podmokłym

4. Ile przeciętnie jaj składa cieciorka w swoim gnieździe:

4
6
7-10
10-18

5. Kura (cieciorka) jest tej samej wielkości co kogut cietrzewia?

tak
nie 

6. Młode cietrzewia zdolne są do lotu:

po 2 tygodniach
po 6 tygodniach
po 8 tygodniach
po 12 tygodniach

7. Toki cietrzewi odbywają się 

w różnych miejscach
przez cały okres w jednym miejscu

8. Toki cietrzewi trwają:

od końca lutego do początku marca
od końca marca do połowy maja
od połowy maja do połowy czerwca
w lipcu i sierpniu

9. Czy o wschodzie słońca samce cietrzewia tokują ?

tak
nie
 

10. Cietrzew żyje około:

8 lat
15 lat

 

 

Strona główna  

 

xxx

 © 2001-2018 Ryszard Łosiniecki